Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

www.genctasarimci.com alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) İnova Çevre Denetimi ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti. (kısaca “INOVA” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE’nin tüm hakları INOVA’ya aittir.

SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek veya bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan/ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu INOVA Site Kullanım Koşulları’nı (kısaca”KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve  işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR’da yapılan değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılır.

 

  1. TANIMLAR

INOVA :  İnova Çevre Denetimi ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti.’ni

SİTE : INOVA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (online)  Dünya Çapında Ağ (World Wide Web veya www) ortamdan erişimi mümkün olan www.genctasarimci.com alan adlı web sitesini,

KULLANICI(LAR) : SİTE ’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE ’de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi ve kişileri

HİZMET(LER) : KULLANICILAR’ ın işbu Sözleşme’ de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacı ile INOVA tarafından SİTE içerisinde ortaya koyulan uygulamaları,

LİNK(LER) : SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişilmesini sağlayan bağlantı(lar)ı,

İÇERİK(LER) : SİTE içerisinde ve/veya herhengi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, fiyat, rakam, açıklama, yazı v.b görsel, işitsel ve yazınsal imgeleri,

GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’ de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını, ifade etmektedir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. KULLANICILAR, INOVA’ nın sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinde herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’ a, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

2.1.2. INOVA’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ ın, SİTE dahilinde yaptığı tüm işlemlerdeki ve eylemlerdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. SİTE dahilide KULLANICILAR tarafından yapılış hiçbir işlem ve eylem için İNOVA ve/veya SİTE sorumlu tutulamaz.

Her KULLANICI, INOVA’nın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını gasp edecek nitelikte herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmayacağını ve/vey bu nitelikte herhangi bir görsel , yazınsal ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan yazı,resim,fotoğraf,görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veritabanını, SİTE’nin formatını , listeleri, katalogları, kopyalamayacağını , çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemler ile gerekse başka yollar ile İNOVA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahüt etmektedir.

2.1.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmet, yayın, yazınsal,görsel, işitsel  vb.  yayınlanan içeriklerden dolayı INOVA’nın, INOVA’nın işbirliğinde olduğu kurum ve kuruluşların, INOVA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgi,içerik,yazınsal,işitsel,görsel imgelerin doğruluğu, özgünlüğü ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, tamamen bu eylemleri gerçekleştiren kişi ve kişilerin sorumluluğundandır. INOVA, üçüncü kişilerce sağlanan içeriklerin güvenliğini,doğruluğunu, özgünlüğünü ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. KULLANICILAR, SİTE ’ yi kullanarak, INOVA’ nın, diğer KULLANICILAR’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahüt etmektedir. KULLANICILAR’ ın işbu KOŞULLAR’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeni ile KULLANICILAR’ ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayacakları zararlardan dolayı INOVA’ nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.5. KULLANICILAR, INOVA’ ya SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan tüm bilgi ve İÇERİKLER’ in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. INOVA, SİTE’ye KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin, görsellerin, yazınsal, işitsel imgelerin doğruluğunu sağlamakla, araştırmakla, güvenliğini kontrol etmekle ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etme sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. INOVA ve SİTE sorumlu ve yükümlü tutulamaz.

2.2. INOVA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1 INOVA dilediği zaman, SİTE’de duyurarak, HİZMETLER’ i ücretli veya benzeri yollarla sağlayabilir. SİTE’de bildirimlerin yapılmasından itibaren, söz konusu olan HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanarak değişikliklerden faydalanan KULLANICILAR’a değişiklikler uygulanacaktır.

 

 

2.2.2. INOVA, SİTE dahilinde sunulan HİZMETLER’i ve İÇERİKLER ’i istediği zaman kaldırma,değiştirme veya Hukuk Kuralları Çerçevesinde paylaşma hakkını saklı tutar. INOVA, bu hakkını hiçbir yayın, duyuru bildirimlerinde bulunmadan kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebi ile veya 5651 sayılı kanun maddeleri gereği veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uygulamaları nedeniyle SİTE ‘ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR’ ın yaşayacağı sorunlar ve maduriyetlerden INOVA sorumlu tutulamaz.

2.2.4. KULLANICILAR, INOVA’ nın talep ettiği düzeltme, değişiklik ve/veya yayından kaldırma işlemlerini ivedi olarak yerine getirmek ile yükümlüdürler. INOVA gerek görürse INOVA tarafından talep edilen düzeltme, değişiklik ve/veya yayından kaldırma işlemlerini yapma hakkına sahiptir. INOVA tarafından talep edilen düzeltme, değişiklik ve/veya yayından kaldırma işlemlerini yerine getirmeyen KULLANICILAR tarafından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ’a aittir.

2.2.5. SİTE’ de, INOVA’ nın kontrolü dışında olan ve üçüncü şahısların sahip olduğu veya işlettiği, yönettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verebilir, erişim sağlayabilir. INOVA, SİTE üzerinde yer alan linkler aracılığı ile erişim sağlayan üçüncü şahısların sahip oldukları veya işlettiği başka web sitelerinin , içerik ve dosyaların, bu linkler aracılığı ile erişim sağlanan web sitelerinde sununlan hizmet ve ürünlerin veya bunların doğruluğunu araştırma ; bunların güvenliğini sağlama, doğrulama hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle sorumlu ve yükümlü değildir. Söz konusu içeriklerin yanlış, hatalı veya hukuka aykırı olmasından veya içerikleri nedeniyle KULLANICI(LAR) bilgisayarına Virüs, Trojan, Spy, Worm, Dialer, Spam ve benzeri zararlı içerik, kod, dosya, yazılım ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

INOVA, kendi kontrolü dışında olan ve başka üçüncü şahısların sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin gizlilik politikaları, kullanıcı sözleşmeleri hakkında herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu siteler, ziyaretçi kimliğini, ip adresini, elektronik posta adresini, fiziki adres bilgilerini, gsm veya sabit telefon erişim numaralarını, ziyaret sürelerini, ziyaret edilen sayfaları, kullanılan tarayıcı tipini, ziyaret tarih ve saatini, ziyaret sıklığını ve kullanıcı alışkanlıkları gibi bilgileri saklıyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICI(LAR) tarafından  söz konusu sitelere herhangi bir kişisel bilginin verilmesi veya verilmemesi tamamı ile KULLANICI(LAR) ‘a ait insiyatiflerdir ve tüm riskler KULLANICI(LAR) ‘a aittir.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE’de kullanılan ve siteyi oluşturan tüm “ tasarım ögeleri, yazı,resim,fotoğraf,görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, html kodları, PHPPythonRubyLua, Perl gibi betikleri çalıştırmak için tasarlanmış yazılımlar ile yazılmış kodlar, modüller, animasyonlar ve diğer elemanlar“ hepsi birden “INOVA’nın telif haklarına bağımlı çalışmalar “ olarak anılacaktır. INOVA’ ya ait ve/veya INOVA tarafından üçüncü bir kişiden lisans, tescil ve telif altına alınmıştır. KULLANICILAR, INOVA’ ya ait hizmetleri, INOVA bilgilerini ve INOVA’nın telif haklarına bağımlı çalışmaları yeniden işlemek, satmak, dağıtmak, kopyalamak, sergilemek, yayınlama hakkına sahip değildirler. KULLANICILAR, INOVA’nın hizmetlerine başka şahısların erişimini kısıtlama, kullanımına açma veya engelleme hakkında sahip değillerdir. İşbu KOŞULLAR çerçevesinde INOVA tarafından net bir şekilde izin verilen durumlar haricinde, KULLANICI(LAR), INOVA’nın telif haklarına bağımlı çalışmalarını yeniden işleyemez, satamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, sergileyemez, yayınlayamaz veya INOVA’ nın telif haklarına bağımlı çalışmalarından türetilmiş çalışmalar yapamaz ve/veya hazırlayamaz.

SİTE ‘de KULLANICI(LAR) tarafından yüklenen yazı, resim, fotoğraf, görsel, işitsel imgeler ve videoların fikri mülkiyet hukukuna tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları KULLANICI(LAR)’ ya aittir. KULLANICI(LAR) işbu sözleşme ile INOVA’ ya söz konusu içeriklerin çoğaltılması, yayınlanması ve kamusal alanlarda iletim haklarını sınırsız ve sözleşmenin taraflarca iptal edilmesine kadar olan süre içerisinde tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. KULLANICI(LAR) diğer KULLANICI(LAR) a ait ve SİTE’ ye yüklenen yazı, resim, fotoğraf, görsel, işitsel imgeler ve videoları yeniden işleyemez, satamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, sergileyemez, yayınlayamaz ve başkasının kullanmasına izin verme haklarına sahip değildir. KULLANICI(LAR) diğer KULLANICI(LAR) a ait ve SİTE’ ye yüklenen yazı, resim, fotoğraf, görsel, işitsel imgeler ve videolardan türetilmiş çalışmalar yapamaz ve/veya hazırlayamaz.

 

  1. GİZLİLİK POLİTİKASI

INOVA, SİTE’ ye üye olarak işbu sözleşmeyi kabul etmiş KULLANICI(LAR) ile ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. INOVA, KULLANICI(LAR)’ a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen koşullarda üçüncü şahıslara veya kurumlara açıklayabilir. INOVA, KULLANICI(LAR)’ a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen koşullarda kullanabilir.

  1. DEĞİŞİKLİKLER

INOVA, tamamen kendi isteği ile, işbu sözleşmede yer alan KOŞULLAR’ ı, GİZLİLİK POLİTİKASI’ nı herhangi bir zamanda, SİTE’ de duyurarak değiştirebilir, revize edebilir veya ek yapabilir. İşbu sözleşmede yer alan KOŞULLAR’ ın, GİZLİLİK POLİTİKASI’ nın değişen hüküm, madde ve bentleri, ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Savaş, (deklare edilmiş olsun veya olmasın);kısmı ve genel ihtilal, sınai anlaşmazlık(grev-lokavt), güç, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, hükümet icraatı, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj, halk ayaklanmaları, isyanlar, elektrik kesintileri, iletişim kesintileri alt yapı ve internet arızaları, teknik sorunlar sebebi ile veya 5651 sayılı kanun maddeleri gereği veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uygulamaları nedeniyle SİTE ‘ye erişimde yaşanan kesintiler vb. bu nedenlerle nakliye ve depolama sırasında kırılma, hırsızlık veya kaybolma gibi burada belirtilen Fors Majör sebebiyle teslimatlardaki gecikmelerden INOVA sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep halinin 30 günü aşması durumunda, mücbir sebep tesiri altında kalan KULLANICI(LAR) , mücbir sebep halini, sonuçlarını, alınan tedbirleri ve tahmini süresini diğer Taraf’a derhal bildirir. Mücbir sebep tesiri altında kalan INOVA ve/veya KULLANICI(LAR) Sözleşme’ den doğan yükümlülükleri bu hal sona erene kadar ertelenebilir; ancak, mücbir sebep halinin 90 günü aşması durumunda, INOVA ve/veya KULLANICI(LAR) Sözleşme’ yi tek taraflı yazılı bildirim ile tazminatsız olarak sona erdirebilir.”

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR’ ın esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. İşbu KOŞULLAR kaynaklı veyahut bunlarla bağlantılı her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu KOŞULLAR, INOVA tarafından SİTE’de ilan edildiği tarih itibari ile yürürlüktedir. KULLANICI(LAR) SİTE ’yi kullanmakla, işbu KOŞULLAR ’ı tüm hükümleriyle kabul etmiştirler.